Terrine de Campagne
Terrine de Campagne
Terrine de Campagne Charcuterie Bangkok
Terrine de Campagne
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery Terrine de Campagne
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery Terrine de Campagne
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery Terrine de Campagne Charcuterie Bangkok
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery Terrine de Campagne

Terrine de Campagne

ราคาปกติ
395.00 ฿ THB
ราคาขาย
395.00 ฿ THB
ราคาปกติ
ขายหมดแล้ว
ราคาต่อหน่วย
ต่อ 
รวมภาษี ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

Terrine de Campagne (Traditional French Country Terrine) 

  • Quality Pork: Our terrine is handcrafted with premium cuts of pork - shoulder, belly, liver, and jowl.

  • Cognac & Cream Infusion: Enhanced with a touch of cognac for subtle sweetness and depth, along with cream for a smooth, velvety texture.

  • Perfectly Seasoned: Seasoned with salt, black pepper, garlic, thyme, and bay leaves, our terrine offers a perfect harmony of flavors.

  • Delivery & Storage

    Delivered at temperatures between 0 & 8°C for optimal freshness. Our terrine can be stored in the freezer for up to 2 weeks. Once opened, it can be refrigerated and enjoyed within 7 days.

 

Portion & Price

Available in generous 400g portions for just 395 THB.

Perfect Serving

Ideal as a standout starter or a light main course. Best served slightly chilled, accompanied by pickles and country bread.